CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIA CHỚP CHUYÊN CUNG CẤP MOTOR ĐIỆN TECO
0909.801.822 Giỏ hàng (0)

Motor TECO

Sắp xếp theo: Giá giảm dần Giá tăng dần
Motor TECO 300 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 300 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 220KW - 300HP
Frame Size 2Poles: 315CA
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 300 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 300 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 220KW - 300HP
Frame Size 2Poles: 355MA
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 335 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 335 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 250KW - 335HP
Frame Size 2Poles: 315CA
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 335 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 335 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 250KW - 335HP
Frame Size 2Poles: 355MA
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 420 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 420 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 315KW - 420HP
Frame Size 2Poles: 315DA
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 420 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 420 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 315KW - 420HP
Frame Size 2Poles: 355LA
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 500 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 500 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 375KW - 500HP
Frame Size 2Poles: 355CA
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Motor TECO 5 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 5 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 3.7KW - 5HP
Frame Size 2Poles: 112M
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 0.75 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 4PolesMotor TECO 0.75 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 4Poles Giá: liên hệ
Công suất: 0.55 KW - 0.75 HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 4Poles: 80M
Motor TECO 1 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 4PolesMotor TECO 1 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 4Poles Giá: liên hệ
Công suất: 1HP - 0.75KW
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 4Poles: 80M
Motor TECO 1.5 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 4PolesMotor TECO 1.5 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 4Poles Giá: liên hệ
Công suất: 1.1KW - 1.5HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 4Poles: 90S
Motor TECO 2 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 4PolesMotor TECO 2 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 4Poles Giá: liên hệ
Công suất: 1.5KW - 2HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 4Poles: 90L
Chọn số trang để xem tiếp