CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIA CHỚP CHUYÊN CUNG CẤP MOTOR ĐIỆN TECO
0909.801.822 Giỏ hàng (0)

Motor Teco Chân Đế IE1 2Poles

Sắp xếp theo: Giá giảm dần Giá tăng dần
Motor TECO 1HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 1HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 1HP - 0.75KW
Frame Size 2Poles: 80M
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 2HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 2HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 1.5KW - 2HP
Frame Size 2Poles: 90S
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 1.5 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 1.5 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 1.1KW - 1.5HP
Frame Size 2Poles: 80M
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 3HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 3HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 2.2KW - 3HP
Frame Size 2Poles: 90L
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 4HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 4HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 3KW - 4HP
Frame Size 2Poles: 100L
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 5.5HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 5.5HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 4KW - 5.5HP
Frame Size 2Poles: 112M
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 7.5HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 7.5HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 5.5KW - 7,5HP
Frame Size 2Poles: 132S
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 10 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 10 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 7,5KW - 10HP
Frame Size 2Poles: 132S
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 15 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 15 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 11KW - 15HP
Frame Size 2Poles: 160M
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 20 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 20 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 15KW - 20HP
Frame Size 2Poles: 160M
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 25 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 25 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 18.5KW - 25HP
Frame Size 2Poles: 160L
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 30 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2PolesMotor TECO 30 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 2Poles Giá: liên hệ
Công suất: 22KW - 30HP
Frame Size 2Poles: 180M
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Chọn số trang để xem tiếp