CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIA CHỚP CHUYÊN CUNG CẤP MOTOR ĐIỆN TECO
0909.801.822 Giỏ hàng (0)

Motor Teco Chân Đế IE1 6Poles

Sắp xếp theo: Giá giảm dần Giá tăng dần
Motor TECO 0.75 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6PolesMotor TECO 0.75 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6Poles Giá: liên hệ
Công suất: 0.55 KW - 0.75 HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 6Poles: 80M
Motor TECO 1 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6PolesMotor TECO 1 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6Poles Giá: liên hệ
Công suất: 1HP - 0.75KW
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 6Poles: 90S
Motor TECO 1.5 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6PolesMotor TECO 1.5 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6Poles Giá: liên hệ
Công suất: 1.1KW - 1.5HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 6Poles: 90L
Motor TECO 2 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6PolesMotor TECO 2 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6Poles Giá: liên hệ
Công suất: 1.5KW - 2HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 6Poles: 100L
Motor TECO 3 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6PolesMotor TECO 3 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6Poles Giá: liên hệ
Công suất: 2.2KW - 3HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 6Poles: 112M
Motor TECO 4 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6PolesMotor TECO 4 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6Poles Giá: liên hệ
Công suất: 3KW - 4HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 4Poles: 132S
Motor TECO 5 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6PolesMotor TECO 5 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6Poles Giá: liên hệ
Công suất: 3.7KW - 5HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 6Poles: 132M
Motor TECO 5.5 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6PolesMotor TECO 5.5 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6Poles Giá: liên hệ
Công suất: 4KW - 5.5HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Motor TECO 7.5 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6PolesMotor TECO 7.5 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6Poles Giá: liên hệ
Công suất: 5.5KW - 7,5HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 6Poles: 132M
Motor TECO 10 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6PolesMotor TECO 10 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6Poles Giá: liên hệ
Công suất: 7,5KW - 10HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 6Poles: 132M
Motor TECO 15 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6PolesMotor TECO 15 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6Poles Giá: liên hệ
Công suất: 11KW - 15HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 6Poles: 160L
Motor TECO 20 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6PolesMotor TECO 20 HP 3Pha Chân Đế IE1 - 6Poles Giá: liên hệ
Công suất: 15KW - 20HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 6Poles: 180L
Chọn số trang để xem tiếp
Motor DKM
Tatung