CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIA CHỚP CHUYÊN CUNG CẤP MOTOR ĐIỆN TECO
0909.801.822 Giỏ hàng (0)

Motor TECO Chân Đế IE2 - 4Poles

Sắp xếp theo: Giá giảm dần Giá tăng dần
Motor TECO 0.75 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4PolesMotor TECO 0.75 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4Poles Giá: liên hệ
Công suất: 0.55 KW - 0.75 HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 4Poles: 80M
Motor TECO 1 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4PolesMotor TECO 1 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4Poles Giá: liên hệ
Công suất: 1HP - 0.75KW
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 4Poles: 80M
Motor TECO 1.5 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4PolesMotor TECO 1.5 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4Poles Giá: liên hệ
Công suất: 1.1KW - 1.5HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 4Poles: 90S
Motor TECO 2 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4PolesMotor TECO 2 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4Poles Giá: liên hệ
Công suất: 1.5KW - 2HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 4Poles: 90L
Motor TECO 3 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4PolesMotor TECO 3 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4Poles Giá: liên hệ
Công suất: 2.2KW - 3HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 4Poles: 100L
Motor TECO 4 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4PolesMotor TECO 4 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4Poles Giá: liên hệ
Công suất: 3KW - 4HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 4Poles: 100L
Motor TECO 5 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4PolesMotor TECO 5 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4Poles Giá: liên hệ
Công suất: 3.7KW - 5HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 4Poles: 112M
Motor TECO 5.5 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4PolesMotor TECO 5.5 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4Poles Giá: liên hệ
Công suất: 4KW - 5.5HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 4Poles: 112M
Motor TECO 7.5 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4PolesMotor TECO 7.5 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4Poles Giá: liên hệ
Công suất: 5.5KW - 7,5HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 4Poles: 132S
Motor TECO 10 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4PolesMotor TECO 10 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4Poles Giá: liên hệ
Công suất: 7,5KW - 10HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 4Poles: 132M
Motor TECO 15 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4PolesMotor TECO 15 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4Poles Giá: liên hệ
Công suất: 11KW - 15HP
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 4Poles: 160M
Motor TECO 20 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4PolesMotor TECO 20 HP 3Pha Chân Đế IE2 - 4Poles Giá: liên hệ
Công suất: 15KW - 20HP
Điện áp: 380V
HZ: 50HZ
IP: 55
Type - Kiểu Lắp: Chân Đế - B3
Frame Size 4Poles: 160L
Chọn số trang để xem tiếp